OO sindikata carinikov Slovenije zaposlenih v FU Koper

Vojkovo nabrežje 36, 6000 Koper

Andrej JERMAN – predsednik IO

Uroš RUEH – podpredsednik IO