Pristopna izjava

Navodila za izpolnjevanje in pošiljanje:
Obrazec je v ».pdf« formatu in ga odprite:
(1) lahko ga takoj elektronsko izpolnite ali
(2) shranite v svoj računalnik in ga elektronsko izpolnite in izpišete ter podpišete.

Imate dve možnosti pošiljanja:
(1) Izpolnjen obrazec lahko skenirate in pošljete po elektronski pošti predsedniku organizacije, v katero ste se vpisali ali
(2) Izpolnjen obrazec lahko osebno ali po pošti pošljete predsedniku organizacije, v katero ste se vpisali.

Vsi elektronski naslovi in naslovi organizacij so na tej povezavi.

Pristopne izjave organizacij: