SCS – Organizacija sindikata Gorenjske

Spodnji plavž 6/c, 4270 Jesenice

Marjan ŠAVS – predsednik IO

Željko TRKULJA – podpredsednik IO