Organizacije SCS

Vodstvo konference SCS

Predsednik SCS:

Dušan PEČNIK
dusan.pecnik@scs.si

Tel: 051 / 440 170

Podpredsednica SCS:

Melita GRILC
melita.grilc@scs.si

Sekretar SCS:

Bogdan ŠUBER
bogdan.suber@scs.si

Tel: 051 / 440 177

Organizacije sindikata SCS in člani konference SCS

Dolgo ime

člani Konference SCS

Kratko ime

SCS – Organizacija sindikata

LJUBLJANA

Dušan PEČNIK – predsednik IO

dusan.pecnik@scs.si

SCS OS Ljubljana

  

 

SCS – Organizacija sindikata  

GENERALNEGA FINANČNEGA URADA

Melita GRILC – predsednica IO

melita.grilc@scs.si

SCS OS GFU

  

 

SCS – Organizacija sindikata  

CELJE

Bojan MIKLAVČIČ – predsednik IO

bojan.miklavcic@scs.si

SCS OS Celje

  

 

SCS – Organizacija sindikata  

DOLENJSKE in POSAVJA

Jože ŽARN – predsednik IO

joze.zarn@scs.si

SCS OS Dolenjske in Posavja

  

 

SCS – Organizacija sindikata  

FINANČNEGA URADA KOPER

Bogdan ŠUBER – predsednik IO

bogdan.suber@scs.si

SCS OS FU Koper

  

 

Osnovna organizacija SINDIKATA CARINIKOV SLOVENIJE ZAPOSLENIH V FINANČNEM URADU KOPER

Andrej JERMAN – predsednik IO

andrej.jerman@scs.si

OO SCS FU Koper

  

 

SCS – Organizacija sindikata  

PODRAVJA

Bojan PETEK – predsednik IO

bojan.petek@scs.si

SCS OS Podravja

  

 

SCS – Organizacija sindikata  

GORENJSKE

Marjan ŠAVS – predsednik IO

marjan.savs@scs.si

SCS OS Gorenjske

  

 

SCS – Organizacija sindikata  

MURSKA SOBOTA

Robert SEČKO – predsednik IO

Robert.secko@scs.si

SCS OS Murska Sobota

  

 

SCS – Organizacija sindikata  

FINANČNIH DELAVCEV KOROŠKE

Srečko KRAJNC – predsednik IO

srecko.kranjc@scs.si

SCS OS Finančnih delavcev Koroške

  

 

SCS – Organizacija sindikata  

GORIŠKE

Vlado TROST – predsednik IO

vlado.trost@scs.si

SCS OS Goriške