SCS – Organizacija sindikata Ljubljana

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Dušan PEČNIK – predsednik IO  (Tel: 051 440 170)

Jadranka GRUDEN – podpredsednica IO