SCS – Organizacija sindikata finančnih delavcev Koroške

Otiški vrh 25, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

Srečko KRAJNC – predsednik IO (Mob.: 051 440 174)
Martina KALIŠNIK JERIČ – podpredsednica IO